Gemeenteraad Putten wil tweede tankautospuit behouden

Op voorstel van Wij Putten heeft de gemeenteraad besloten om bezwaar te maken tegen het besluit van de regionale brandweer om het tweede blusvoertuig uit Putten weg te halen.

In de zomer van 2018 werd bekend dat de brandweer Noord- en Oost-Gelderland te maken heeft met een tekort van 6 miljoen euro. Een deel daarvan is gedekt met een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Zo moet Putten jaarlijks 120.000 euro extra bijdragen. Een ander deel van het tekort wordt gedekt door het afstoten van blusvoertuigen. De brandweer in Putten moet daarom de tweede tankautospuit inleveren.

Op verzoek van de unanieme gemeenteraad heeft de burgemeester van Putten op 15 januari in het Algemeen Bestuur van de regionale brandweer als enige tegen dit voorstel gestemd. Dit omdat het inleveren van het tweede blusvoertuig leidt tot een vermindering van de veiligheid in Putten. Maar het voorstel is dus wel aangenomen.

Wij Putten heeft de gemeenteraad voorgesteld bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit van het bestuur van de regionale brandweer. Fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten: “Als gemeente bezwaar aantekenen tegen een dergelijk besluit is dan misschien hartstikke ongebruikelijk, de veiligheid van onze inwoners is wel in het geding. De regionale brandweer handelt louter vanuit financiële motieven.” Met het aantekenen van bezwaar vraagt de gemeenteraad van Putten het Algemeen Bestuur van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland zijn besluit te herroepen. Luitjes: “Wat Wij Putten betreft leggen we het besluit om het tweede blusvoertuig uit Putten weg te halen desnoods voor aan de Raad van State.”

De gemeenteraad van Putten heeft het voorstel van Wij Putten donderdagavond unaniem aangenomen.